PROTIPOŽÁRNÍ SYSTÉMY

Díky odborným znalostem a zkušenostem při řešení mnoha projektů patří naše produkty k nejlepším v oboru - více než polovina všech hliníkových protipožárních dveří je vyrobena s použitím jistých systémů. Kromě hliníkových materiálů nabízíme též systémy z oceli, které jsou testovány až na devadesátiminutovou požární odolnost a samozřejmě také na ochranu před kouřem. Součástí protipožární ochrany jisté koncepce jsou také speciální žáruvzdorné skleněné výplně.

25.jpg

24.jpg

26.jpgFirma neustále pracuje na inovaci protipožárních systémů pro Vdveře a dělící příčky. V současné době je například zaváděn systém ADS 80 FR 30, který nahrazuje úspěšný protipožární systém Firestop II. Tento nový hliníkový systém pro třídu protipožární odolnosti F 30 podle DIN 4102 (uzavření místnosti a tepelná izolace přes 30 minut bez použití protipožárních izolátorů) se vyznačuje užšími pohledovými šířkami, rozmanitostí v tvarovém provedení, variacemi ve výplních a různými výhodami zpracování. Protipožární systémy jsou řešeny tak, aby se vizuálně neodlišovaly od standardních systémů.

28.jpg

32.jpg

31.jpg

30.jpg

29.jpgFirma Aluka, s.r.o. úspěšně absolvovala speciální výcvikový kurz ukončený získáním licence a proto si můžete být jisti, že Vám systémy nainstalujeme v souladu se všemi požadavky na kvalitu a bezpečnost.

ŘEŠENÍ PRO SMĚLÉ PROJEKTY SOUČASNOSTI I BUDOUCNOSTI